Privacy voorwaarden

Privacyverklaring Styling by Loes

In deze privacy verklaring leg ik uit op welke manier Styling by Loes met de gegevens van de klant omgaat, waar de gegevens voor worden gebruikt en wie er inzage heeft in deze gegevens. Styling by Loes respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en behandelt persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk.

Contactgegevens Styling by Loes

Bedrijfsnaam: Styling by Loes

Contactpersoon: Loes van Mastwijk – Olsthoorn

Adres: Ridderbuurt 80 2771 XZ Boskoop

Telefoonnummer: 06-22300598

E-mail adressen: info@stylingbyloes.nl

Website: www.stylingbyloes.nl

KvK: 67747973

Verkrijgen van persoonsgegevens:

Bij het aanvragen van informatie over mijn diensten en voor het uitoefenen van mijn dienst vraag ik jou om privacy gevoelige gegevens. Deze informatie heb ik van je nodig om jouw vragen te kunnen beantwoorden of jouw opdracht te kunnen realiseren. Deze geven kunnen per mail, telefonisch, via de website, in een gesprek of op andere wijze worden verstrekt.

Welke persoonsgegevens kunnen er gevraagd worden & waarom:

De mailgegevens en of het telefoonnummer van een geïnteresseerde, om de aanvraag te kunnen beantwoorden.

De contactgegevens van de klant, zoals email en telefoonnummer. Voor het maken van een afspraak, afstemmen van de wensen en toesturen van de adviezen.

De huidige adres gegevens van de klant en indien van toepassing ook de adres gegevens van het nieuwe huis. Voor een advies aan huis.

Alle bovengenoemde informatie heb ik nodig om ontwerpen in jouw opdracht te kunnen realiseren, offertes en facturen te maken, om contact te onderhouden met de opdrachtgever en dit alles te verwerken in mijn administratie.

Daarnaast maak ik van de gemaakte ontwerpen foto’s om te gebruiken op mijn website, social media, en branche-websites. De fotografie en nabewerking wordt door mijzelf gedaan. Ik zorg er dan ook voor dat privacy gevoelige gegevens zoals privé adressen en telefoonnummers, niet op de fotos staan. 

Wie heeft er inzage in deze gegevens:

Styling by Loes is een eenmanszaak. In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Zoals; boekhouder, IT-leveranciers, PostNL die de pakketten bezorgen. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. 

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig. Deze gegevens worden ook enkel gebruikt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. De ontwerpen die gemaakt zijn worden wel bewaard, en daarmee dus ook de informatie die hierop staat. Adressenlijsten worden na het afronden van de opdracht verwijderd. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat er gehouden moet worden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

De gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden i.v.m fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard. Als klant heb jij recht op inzage, correctie, verwijdering (na bewaarplicht) en het meenemen van deze gegevens. Wil je hier meer informatie over, wil je bezwaar maken of heb je vragen over de waarborging van jouw privacy, neem dan met mij op.

Beveiliging

Het is belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom zijn er passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies

Op de website worden alleen functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Daarnaast worden Analytische cookies gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden en te vergelijken. Styling by Loes gebruikt geen trackingcookies. Je kunt het gebruik van cookies uitzetten in je browser.

Ben je niet tevreden over hoe Styling by Loes met jouw gegevens omgaat, dan wil ik je er graag meer uitleg over geven en samen tot een oplossing komen.  Er is altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-01-2021.